:: Τμήματα Σπουδών ::


ΑΓΓΛΙΚΑ / Τμήματα ΣπουδώνΤα Προγράμματα εκμάθησης Αγγλικών συγκροτούνται πάντοτε σύμφωνα με την ηλικία και το μαθησιακό επίπεδο των μαθητών μας.

Pre junior

Εισαγωγή στην Αγγλική γλώσσα μέσα από ευχάριστες δραστηριότητες και το κατάλληλο υλικό για μαθητές Προσχολικής και Πρώτης Σχολικής ηλικίας – Νηπιαγωγείο και Α’ Δημοτικού.

 

Junior A’

Για μαθητές Β’ και Γ’ Δημοτικού

 

Junior B’

Για μαθητές Γ’ Δημοτικού

 

A’ Senior

Για μαθητές Δ’ Δημοτικού

 

B’ Senior

Για μαθητές Ε’ Δημοτικού

 

CSenior

Για μαθητές ΣΤ’ Δημοτικού – Εξετάσεις ΚΕΤ – Β1

 

DSenior

Για μαθητές Α΄γυμνασίου - Εξετάσεις PET, BCCE... - B1

 

ESenior

Για όσους μαθητές Β' Γυμνασίου θα διεκδικήσουν το Β2 στην επόμενη τάξη. Εξετάσεις PET, BCCE - B1

 

 

B2 Class

Για μαθητές Β' ή Γ' Γυμνασίου, Φοιτητές ή Ενήλικες που Διεκδικούν κάποιο Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας Επιπέδου Β2 για τις Σπουδές ή την Εργασία τους - Εξετάσεις FCE, ECCE... - B2

 

C1 Class

Για μαθητές που έχουν αποκτήσει το Β2,μαθητές Γ' Γυμνασίου ή Α' Λυκείου, Φοιτητές ή Ενήλικες που διεκδικούν κάποιο Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας επιπέδου C1 για τις σπουδές τους ή την Εργασία τους. Εξετάσεις CAE, ALCE...C1.

 

 

C2 Class

Για μαθητές που έχουν αποκτήσει το Β2,μαθητές Γ' Γυμνασίου ή Α' Λυκείου, Φοιτητές ή Ενήλικες που διεκδικούν κάποιο Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας επιπέδου C1 για τις σπουδές τους ή την Εργασία τους. Εξετάσεις CPE, ECPE... - C2


Pre junior
Εισαγωγή στην Αγγλική γλώσσα μέσα από ευχάριστες δραστηριότητες και το κατάλληλο υλικό για μαθητές Προσχολικής ή Πρώτης σχολικής ηλικίας- Νηπιαγωγείο και Α' Δημοτικού


Junior A - Β
Για μαθητές Β' ή Γ' ΔημοτικούA' Senior
Για μαθητές Δ' Δημοτικού.B' Senior
Για μαθητές Ε' Δημοτικού.


C' Senior
Για μαθητές ΣΤ' Δημοτικού - Εξετάσεις KET - B1D' Senior
Για μαθητές Α΄γυμνασίου - Εξετάσεις PET, BCCE... - B1


E' Senior
Για όσους μαθητές Β' Γυμνασίου θα διεκδικήσουν το Β2 στην επόμενη τάξη. Εξετάσεις PET, BCCE - B1


B2 Class
Για μαθητές Β' ή Γ' Γυμνασίου, Φοιτητές ή Ενήλικες που Διεκδικούν κάποιο Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας Επιπέδου Β2 για τις Σπουδές ή την Εργασία τους - Εξετάσεις FCE, ECCE... - B2


C1 Class
Για μαθητές που έχουν αποκτήσει το Β2,μαθητές Γ' Γυμνασίου ή Α' Λυκείου, Φοιτητές ή Ενήλικες που διεκδικούν κάποιο Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας επιπέδου C1 για τις σπουδές τους ή την Εργασία τους. Εξετάσεις CAE, ALCE...C1.


C2 Class
Για μαθητές που έχουν αποκτήσει το Β2,μαθητές Γ' Γυμνασίου ή Α' Λυκείου, Φοιτητές ή Ενήλικες που διεκδικούν κάποιο Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας επιπέδου C1 για τις σπουδές τους ή την Εργασία τους. Εξετάσεις CPE, ECPE... - C2