:: Πτυχία ::


ΑΓΓΛΙΚΑ / ΠτυχίαΤο σχολείο μας συμμετέχει σε όλες τις εξετάσεις γλωσσομάθειας με εξαιρετικά αποτελέσματα. 

 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ 

ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ

 ΤΑΞΗ 

 ΚΟΙΝΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ

Cambridge Young  Learners English test

Starters

Junior A'  

                         

Cambridge Young Learners English test

Movers

 A' Senior

 A1 Examination Level

Στοιχειώδης  Γνώση

 Cambridge Young Learners English test

Flyers

 B' Senior

A2 Examination Level 

Βασική Γνώση

 KET (Cambridge)

Junior TIE (Κρατικό Πιστοποιητικό Ιρλανδίας)

C' Senior

A2 Examination Level 

Βασική Γνώση

PET (Cambridge)

BCCE (Michigan)

KPG B1 (Κρατικό Πιστοποιητικό Ελλάδος)

City & Guilts B1

ESB Level B1

Junior TIE (Κρατικό Πιστοποιητικό Ιρλανδίας)

D' Senior

 B1 Examination Level

Μέτρια Γνώση

FCE (Cambridge)

ECCE (Michigan)

KPG B2 (Κρατικό Πιστοποιητικό Ελλάδος)

City & Guilts B2

ESB Level B2

TIE (Κρατικό Πιστοποιητικό Ιρλανδίας)

 B2 class

B2 Examination Level 

Καλή Γνώση

 CAE (Cambridge)

ALCE (Michigan)

KPG C1 (Κρατικό Πιστοποιητικό Ελλάδος)

City & Guilts C1

ESB Level C1

TIE (Κρατικό Πιστοποιητικό Ιρλανδίας)

 C1 Class

C1 Examination Level

Πολύ Καλή Γνώση

 CPE (Cambridge)

ECPE (Michigan)

City & Guilts C2

ESB Level C2

UCLAN C2

TIE (Κρατικό Πιστοποιητικό Ιρλανδίας)

 C2 Class

 C2 Examination Level

Άριστη Γνώση