:: Εξετάσεις ::


ΑΓΓΛΙΚΑ / ΕξετάσειςCambridge Young  Learners English test Starters

Cambridge Young Learners English test Movers

Cambridge Young Learners English test Flyers

 KET (Cambridge)

PET (Cambridge)

FCE (Cambridge)

CAE (Cambridge)

CPE (Cambridge)

BCCE (Michigan)

ECCE (Michigan)

ALCE (Michigan)

ECPE (Michigan)

KPG B1 (Κρατικό Πιστοποιητικό Ελλάδος)

KPG B2 (Κρατικό Πιστοποιητικό Ελλάδος)

KPG C1 (Κρατικό Πιστοποιητικό Ελλάδος)

ESB Level B1

ESB Level B2

ESB Level C1

ESB Level C2

UCLAN C2

City & Guilts B1

City & Guilts B2

City & Guilts C1

City & Guilts C2

Junior TIE (Κρατικό πιστοποιητικό Ιρλανδίας)

TIE (Κρατικό πιστοποιητικό Ιρλανδίας)